18 Eylül 2019 Çarşamba

Veri Bilimcileri İçin SQL Komple Kılavuzu

Veri Bilimcileri İçin SQL Komple KılavuzuGörüşmelerinizi yapmak için öğrenme planı ve kaynaklar dahil 20 dakika içinde öğrenin.


Kurumsal Veri ülkesinde hükmetmek için kullanılan SQL. NoSQL hareketinden önce SQL, ilişkisel veritabanlarından veri almak için kullanılan ana sorgu diliydi. 
Yüksek Ölçeklenebilirlik tarafından DeveloperWeek’teki BT liderlerine 2019’da veri tabanı kullanım eğilimi hakkında bilgi veren bir ankete göre , SQL hala zamanın% 60’ından daha fazla kullanılıyor. Çoklu veritabanı stratejisi (SQL + NoSQL), zamanın% 75'inden fazlasını kullanıyor. Bu sürpriz değil. Farklı amaçlar için farklı tiplerde veritabanları kullanılır. (İlgileniyorsanız, buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. )


Tüm ilişkisel veritabanlarından, MySQL kuruluşlar için en popüler veritabanı olmaya devam ediyor.
Makine öğrenmesi algoritmaları kazanan, Kaggle yarışmalarına katılan ve Panda'ları kullanarak yoğun şekilde veri kullanan Veri Bilimcileri olmak, SQL ile ilgili sorularla bir röportajda bulunmak şok edici olabilir. Ancak, olur. Hazırlanmak istiyorsun.

İlk önce

Gerçek dünyada, ilişkisel veritabanları her tür Kurumsal veriyi barındırmak için yoğun olarak kullanılmaktadır. Her tür veri kaynağından kolay erişim için veri saklanır. SQL'i bilmek, kolay veri alma ve manipülasyona neden olabilir. Veri Bilimi “yutturmaca” nın tümünden önce, Veri Bilimi büyük kuruluşlardaki İstatistikçiler tarafından yapılmıştır. Veri Madenciliği, bu İstatistikçilerin faaliyet gösterdiği istatistik ve bilgisayar biliminin kesişimidir. Veri madenciliği, büyük veri setlerindeki kalıpları keşfetmek için sadece Makine Öğrenimi ve İstatistikleri kullanan bir süreçtir.
Veri Madenciliği, analizden önce verileri aktarma veya verileri birleştirme gereksinimini ortadan kaldırır. Anında birçok veri deposunda analiz yapılabilir.
Veri Madenciliği için, Enterprise Technology'de büyük veri kümeleri genellikle SAS kullanılarak işlenir. SAS, Veri Bilim İnsanlarının çok fazla kod yazmak zorunda kalmadan büyük miktarda veri üzerinde istatistiksel analiz yapmasını sağlar. SAS'taki yerleşik işlevler, tüm veri analizi türleri için güçlüdür. SQL, SAS'ta çalıştırmak için kolayca sarılabilir. SAS komutlarının sözdizimi de SQL'e benzer.
Oracle'dan DataMiner, Enterprise Science for Data Science'da kullanılan popüler bir Veri Tabanı Madenciliği yazılımıdır. Sınıflandırma, tahmin, regresyon, ilişkilendirme, özellik çıkarma, vb. Gibi ilişkisel veritabanlarında yer alan büyük veri kümelerinde gerçekleştirilebilecek bir dizi veri analizi algoritması içerir.
dan https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database

İlişkisel Veri Tabanı Kavramları

SQL'e dalmadan önce, sizin için arka planı belirleyen birkaç ilişkisel veritabanı (RDBMS) kavramı vardır.

Şema

Veri tabanı şeması verilerin düzenlenmesine atıfta bulunur. Veritabanının nasıl inşa edildiğinin bir planıdır. RDBMS'de, veritabanı modeli şema tarafından uygulanmaktadır. Varlık-ilişki modelidir.
İşte bu ilişkiyi açıklayan iyi bir blog yazısı.

tablo

Şemanın ana birimlerinden biri tablodur. RDBMS'de tablolar farklı tür ilişkilerde (bire bir, çok çok, çok çok) ilişkilerde ortaya konmuş ve birbirleriyle ilişkilendirilmiştir.

Sütunlar

Tabloların dikey bölümlerine sütun denir. RDBMS'de, bir sütuna genellikle bir öznitelik de denir.

Satırlar

Tabloların yatay bölümlerine satırlar denir. RDBMS'de, bir satır çoğu zaman bir demet olarak da adlandırılır.

endeksleri

RDBMS'de, dizin verileri hızla bularak tablonun çalışmasını iyileştiren bir veri yapısıdır. Dizin türüne bağlı olarak, bir dizin oluşturarak, daha kolay erişim için sunucuda bulunan belirli bir şekilde sıralanan verilerin kopyalarını oluşturabilirsiniz. Bazen, verilerin kopyaları yerine, veriler optimize edilmiş alım için oluşturulduğunda dizin tarafından belirli bir şekilde sipariş edilebilir.
İki ana dizin türü vardır: Kümelenmemiş ve kümelenmiş.
 • Kümelenmemiş dizin , verilerin keyfi bir sırayla depolanması, ancak mantıksal sıranın dizin tarafından belirtilmesidir.
 • Kümelenmiş dizin , verilerin saklandığı veri bloğunun dizin tarafından farklı bir sırayla eşleşmesi için değiştirildiği zamandır.
Kümelenmemiş dizin ve Kümelenmiş dizin arasındaki farkı açıklayan bir blog yazısı.

SQL İfadeleri

SQL, RDBMS veritabanları için Yapılandırılmış Sorgu Dili'dir. Veri alırken, verileri almak için genellikle SQL deyimlerini kullanırsınız. SQL ifadeleri kullanarak farklı amaçlardan doğru veri türlerini seçmek için tabloları birleştirebilirsiniz.

Saklı yordam

SQL ifadelerinizi anında çalıştırmak yerine, "saklı yordamlar" adı verilen bir dizi program oluşturmak isteyebilirsiniz. Argümanları tıpkı bir işlev için yaptığınız gibi iletebilirsiniz.

Sorgu Planı

Bir sorgu planı verilere erişmek için sıralı bir adımlar kümesidir. Sorgu planı, veritabanında bulunan sorgu iyileştirici tarafından belirlenir. SQL ifadeleriniz ve saklı yordamınız yalnızca verileri nasıl almak istediğinize ilişkin niyetlerinizi belirtir. Sorgu en iyi duruma getiricisi tarafından belirtilen sorgu planı, SQL ifadelerinizin veritabanı tarafından nasıl yürütüldüğüne dair adımların kesin adımlarını gösterir. Sorgu planını analiz etmek, saklı yordamlarınızı ve SQL ifadelerinizi optimize etmenin ve ayarlamanın bir yoludur.

Kısıtlamalar

Kısıtlamalar, bir RDBMS veritabanındaki veri bütünlüğünü zorlar. Verileri ve veri türünü sınırlamak için kısıtlamaları yapılandırabilirsiniz. Kısıtlamalar sütun düzeyinde veya tablo düzeyinde ayarlanabilir. Birkaç farklı kısıtlama türü olabilir: NULL DEĞİL, EŞSİZ, İLK ANAHTAR, YABANCI ANAHTAR, KONTROL, ENDEKS.
 • Birincil Anahtar - Tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan kısıtlamadır. Genellikle benzersiz kayıt kimliğidir.
 • Yabancı Anahtar - Bir ebeveyn-çocuk ilişkisinin bir tabloda kurulmasına izin veren kısıtlamadır. Genellikle yabancı anahtarlı tablo alt tabla iken yabancı olmayan tablo ana tablodur.
İşte Yabancı anahtarların ve Birincil anahtarların MySQL veritabanındaki ilişkilerini açıklayan iyi bir blog yazısı.

normalleştirme

Normalleştirme, RDBMS veritabanınızdaki verileri verimli bir şekilde düzenleme işlemidir. Fikir gereksiz verileri ortadan kaldırmaktır. Örneğin, bir ClientInfo tablonuz varsa, istemcinizin verileri normalleştirmek için üç farklı adresi vardır, müşteri bilgilerini ClientId tarafından endekslenen ClientInfo adlı bir tabloda saklamak istersiniz. Ardından, üç farklı adresi ClientId bulunan bir ClientAddress tablosunda depolamak istiyorsunuz. Bundan sonra, iki tabloyu ClientId ile birlikte ilişkilendirebilirsiniz. Her tabloda “benzersiz” veri sağlayarak, depolama alanından tasarruf edebilir ve performans için optimize edebilirsiniz. (Her neyse, fikir bu.)
Müşteri Verileri - Jun Wu tarafından

MySQL Veritabanını Ayarlama

MySQL veritabanını ayarlamak çok kolaydır. Sadece yürütülebilir dosyayı Mac'inize veya PC'nize indirin ve yürütülebilir dosyayı yüklemek için çalıştırın.
Ardından, MySQL istemcisini kullanarak sunucuya bağlanın.
İşte izleyebileceğiniz talimatlar.

Tabloları Oluşturmak

Aşağıdaki sorgu, bir birincil anahtar ile tabloyu oluşturur.
CREATE TABLE ClientInfo ( 
 ClientId INT NULL DEĞİL Müşteri Adı 
 VARCHAR (255) 
 PRIMARY KEY (ClientId) );

Tablolardan Veri Alma

Aşağıdaki sorgu bir tablodan veri alır.
SELECT * ClientInfo'dan
Aşağıdaki sorgu iç birleştirmeyle iki tablodan veri alır:
Çıktı, hem ClientInfo hem de ClientAddress tablosunun örtüşmesini temsil eden tüm kayıtlar olacaktır.
SELECT *, ClientInfo içinden 
INNER JOIN ClientAddress 
ON 
ClientInfo.ClientId = ClientAddress.ClientId
Aşağıdaki sorgu iki tablodan verileri “iç” birleştirme notasyonu ile örtülü olarak alır:
Çıktı öncekinden çıktı ile aynı olacaktır.
SELECT *, ClientInfo'dan, ClientAddress 
WHERE 
ClientInfo.ClientId = ClientAddress.ClientId
Aşağıdaki sorgu, iki birleşimden verileri dış birleştirme ile alır:
Çıktı, ClientInfo + 'nın ClientInfo ve ClientAddress tablosunun örtüşen tüm kayıtları olacaktır.
SELECT *, ClientInfo'dan itibaren 
SOL OUTER JOIN ClientAddress 
ON ON 
ClientInfo.ClientId = ClientAddress.ClientId

Dizinler Oluşturma

Aşağıdaki sorgu bir tabloda benzersiz bir dizin oluşturur:
BENZERSİZ ENDEKSİ ClientId ON ClientInfo (ClientId) OLUŞTURMA

Sonraki adımlar

Artık MySQL tablolarıyla nasıl etkileşime gireceğiniz ve tablolardan bilgi alacağınız konusunda bir fikriniz var, işte sonraki adımlar.
 1. Veritabanınızdaki verilerle çalışan basit bir proje oluşturun. En kolay yol veritabanına bir dizi “kirli veri” yüklemektir. Ardından, panda kullanmak yerine SQL kullanarak veri temizleme adımlarını izleyin.
 2. Bundan sonra aşağıdaki referanslara biraz daha derinden ulaşabilirsiniz:
 • Farklı SQL birleşimleri türleri
 • Yaygın olarak kullanılan SQL fonksiyonları
 • Farklı SQL indeks tipleri
 • Farklı SQL veri türleri
 • SQL Sorgu Performansı ve Ayarlama

Apps ile Çocuklarınızda Casusluğa Karşı Dava

Apps ile Çocuklarınızda Casusluğa Karşı DavaLife360 gibi uygulamalar, gönül rahatlığı vaat ediyor, ancak bunun bedeli ne?


kullanıcı Reddit'in “ Ben Pislik miyim? ”Tahta: Ebeveynlerinin telefonlarına bir konum izleyici kurma taleplerine uymayı reddettikleri için yanlış mıydılar?
“Birkaç yıldır, ben telefonumda Life360 denilen bir izleme uygulaması koymak reddederek ettik ve ben evde hep olduğumdan beri ailem isteksizce kabul etmiş,” bir kullanıcıyı yazdı şimdi silinmiş yazı .
Pew Araştırma Merkezi'ne göre , ebeveynlerin gençleri gözetlemek için teknolojiyi kullanma sorunu gittikçe artan bir konu Life360 gibi uygulamalar ergenlerin taraflarında öyle bir diken haline geldi: sorunlarını TikTok'a yönelttiler , uygulamanın gözetimini nasıl atlatacağınıza ve genel olarak buhardan şikayet edip bırakmalarına dair önerilerde bulundular . Fakat ebeveynlerinin çocuklarının telefonlarına ebeveyn kontrolü uygulamaları yükleyerek, ebeveynler çocuklarının ebeveynlerine olan güvenlerine ve ilişkilerine zarar verebilir. Çocuğun riskleri aşma riskini yönlendirme kabiliyetine zarar verebilir. Sonuçta, bu uygulamalar değdiklerinden daha fazla sorun olabilir.
Kesinlikle çocukları mutlu etmiyorlar. Redditörlerin çoğu asıl afişe karar verdiler: Aslında, telefonlarına bir konum izleme uygulaması yüklemeyi reddettikleri için bir pislik değildiler. Birçok kullanıcı gizlilik istilacı ebeveyn denetimleriyle uğraşırken kendi deneyimlerini yayınladı. Redditor, “Kolejde ve 19 yaşında olmasına rağmen hala telefonda bu uygulamaya sahip olan ve erken mezun olmak için yolda olan bir kişi olarak, bunun olmasına izin verme - asla kaybolmayacak” dedi. “Arkadaşlarımdan biri (21f), eğer uygulama silinirse ya da 'sokağa çıkma yasağı' ndan sonra evinde yakalanmadıysa, kolej hakaretinde bulunan velilerin ihmaliyle bu kötü durumdaydı” dedi.
Bir yorumda, ebeveynlerin aşırı derecede kıskanç olan Life360 kullanımına dair şikayetlerin alt kanıtda ne kadar sıklıkla ortaya çıktığı ve kanıtlarla ortaya çıkan bir gözlem olduğu belirtildi. Pew’e göre , 2016’dan bu yana - konuyla ilgili en son verileri - ebeveynlerin% 61’i çocuklarının çevrimiçi tarayıcı geçmişini kontrol etti,% 48’inin çağrı kayıtlarını veya metinlerini incelediğini,% 48’inin çocuğun e-postasını bildiğini parola% 39, çocuğun çevrimiçi etkinliklerini bir şekilde izlemek için ebeveyn denetimlerini kullandı ve ebeveynlerin% 16'sı, bağlı kullanıcıların aile üyelerinin yerlerini hemen görmelerini sağlayan Life360 gibi konum izleme uygulamalarını kullandığını itiraf etti.
“Babam bu uygulamayı yüklediğinden beri, o ve ben birbirimizden uzaklaştık.”
Ancak, telefonlarını arayarak ve konumlarını izleyerek, onları güvende tutma çabasıyla çocuklarınızın gizliliğini istila etmek, paylaştığınız ilişkiye ciddi şekilde zarar verebilir. Hong Kong Çin Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Yardımcı Doçenti Skyler Hawk, “Çocuklar kendi mahremiyetlerinin gerçekten istila edildiğini hissedince, yapmaya meyilli olduklarını, kişisel şeyleri veya kişisel bilgileriyle ilgili algıladıkları sınırları güçlendirmek,” diyor. . “Genellikle bunu, ebeveynlere serbestçe sundukları açıklama miktarını azaltarak ve ilişkideki gizlilik miktarını artırarak yaparlar.”
Hawk , 2013 yılında , yaklaşık 500 ergenin ebeveynlerinin meraklılarına cevap vermelerine, meraklı sorular sormaya, e-postalarını okumasına ya da diğer çocukların istilacı olduğu belirlenen şekilde davranmasına yanıt veren uzunlamasına bir çalışma yayınladı Ergenler mahremiyetlerinin ihlal edildiğini hissediyorlarsa, bir yıl sonra ebeveynlerine bilgi açıklamalarının daha gizli ve daha az olası hale geldiğini buldu. Hawk, genellikle çocukların ebeveynlerinin sürveyansını belli bir dereceye kadar anlayıp bağışladığını; Çocukların çoğu, özel işleri hakkında bilgiye ihtiyaç duyan ve beceriksizce arayan ebeveynlerine makul bir şekilde karşı çıkmıyor. Fakat belirli bir çizgiyi geçtikten sonra - özellikle de bir kez gizlendiğinde - çocuklar ebeveynlerine karşı duvarlar koyarak cevap verirler.
Bu hayal kırıklığı ve hayal kırıklığı, çocukların Google Play mağazasındaki ebeveyn kontrolü uygulamalarının çevrimiçi incelemelerini analiz eden 2018 tarihli büyüleyici bir çalışmada bulunabilir Bu çalışmaya göre, Google Play'i kullanan gençlerin% 76'sı uygulamalara tek bir yıldız verdi; birçoğu, bu uygulamaların ebeveynleriyle ilişkilerini nasıl aşındırdığını hissedebileceklerini yazdı.
Bir çocuk yorumcusu, “Bu uygulama çocuklarınızla güven sorunlarına neden olacak” dedi. “Babam bu uygulamayı yüklediğinden beri, o ve ben birbirimizden uzaklaştık. Eğer telefonumu kullanacak kadar güvenmiyorsa, neden ona güveneyim? ”Bir başkası:“ Cidden, çocuklarını seviyorsan, neden casus yazılım almak yerine onlarla iletişim kurmayı denemiyorsun. Hepinizin nesi var? Ve sizler iletişim problemleri olan neslimiz diyorsunuz. ”
Aşırı izleme, çocuğun gelecekteki ilişkileri potansiyel olarak etkileyebilecek genel güven kavramını aşındırabilir.
İncelemeler, ebeveyn ve çocuk arasındaki açık ve net iletişimin önemini ifade ediyor; Bu çocuklar için mesele, özgürlüğün kötüye gitme özgürlüğünü istemeleri değil, kendi şartlarına göre açıklama yapılmasına öncelik vermeleri ve ebeveynlerinin, izleme uygulamalarının zarar verdiğini hissetmelerine duydukları güvene değer vermeleridir.
Ancak, gözetleme ve gözetlemenin zarar verebileceği yalnızca ebeveyn-çocuk ilişkisi değildir. Aşırı izleme, çocuğun gelecekteki ilişkileri potansiyel olarak etkileyebilecek genel güven kavramını aşındırabilir.
Avustralya Katolik Üniversitesi'ndeki erken çocukluk araştırmacısı ve Sürveyans Gelirleri kitabının editörü Tonya Rooney, “İzleme uygulamalarının kullanılması, çocuğa kendilerine bakma veya sorumlu kararlar alma konusunda güvenilemediklerine dair bir mesaj verebilir” diyor. Çocuklar ve Gençler İçin Yeni Teknolojilerin Sosyal ve Etik Etkileri . “Bunlar bağımsızlık ve güven gelişimi için önemli beceriler, bir çocuğun daha sonra hayatta karşılaşabileceği risklere karşı korunmasına yardımcı olan beceriler.”
Sürveyansın çocukları nasıl etkilediğiyle ilgili 2010 tarihli bir makalede Rooney, ebeveynler çocuklarını aşırı gözeterek korku ve paranoya gösterdiklerinde çocuğun gelecekteki riskli durumlara daha iyi gitme yeteneğini azalttığını yazıyor. Mantıklı geliyor: Bir korku kültürü genellikle sadece korkuyu daha da sürdürmeye hizmet ediyor ve çevresinden korkmak için yetiştirilen bir çocuk bu endişeyi geleceklerine taşıyacak.
Sürveyans ve mahremiyet eksikliği de , işyerinin sürveyansı araştırmalarına ilişkin 2010 yılında yapılan bir inceleme de dahil olmak üzere pek çok çalışmada, genellikle stres, kaygı ve depresyon duygularının artmasına neden olabilir Gözden geçirme, işyeri gözetiminin verimliliği, motivasyonu olumsuz yönde etkilediğini ve çalışanları vurguladığını tespit etti.
Sürveyans uygulamaları çocukları zorlarsa, ailevi ilişkilere ve güvene zarar verirse, çocukların gizliliğini arttırır ve açıklamalarını azaltır ve potansiyel olarak yaşamın sonraki dönemlerinde riske girme yeteneklerine zarar verirse, parasını ve zamanını çocuğunuzun telefonuna yüklemek için herhangi bir sebep var mı? ? Hawk'a göre, pek değil.
Net Nanny's iOS App Store açıklamasından ekran görüntüsü. Bir çocuğun çevrimiçi aktivitesi üzerindeki ebeveyn kaygısına değinerek, “gönül rahatlığını hayal edin” diyor.
“Çocukları gerçekten güvende tutmak veya onları gerçekten beladan uzak tutmak için bu tür teknolojilerin kurulmasında çok fazla değer görmüyorum” diyor. “Bu teknolojilerin gerçek değeri ve bunu ebeveynlere tanıtıldığı şekilde görebiliyorsunuz, ebeveyn kaygı yönetimi hakkında daha fazla şey var” diyor. Bir çocuğun ciddi bir belaya girme alışkanlığı göstermesi durumunda, uygulamalar ebeveynlerin çocuklarının güvenliğini izlemelerine yardımcı olabilir ve ikinci durumda, güvenlerini yeniden kazanabilir. Fakat nihayetinde, açık ve dürüst iletişimin çok önemli olduğu bir zamanda çocukları ve ebeveynleri daha da iterek araçları geri teptiğini söylüyor.
Life360's App Store açıklamasından bir ekran görüntüsü. Ebeveyn Miranda Carter'dan alıntı, uygulamanın ebeveyn endişesini hafifletmek için nasıl bir araç olduğunu gösteriyor; Uygulamanın, çocuğun ne zaman evde olacağını sorduran kısa mesaj gönderme ihtiyacını ortadan kaldırdığı iddiası, Life360 gibi uygulamaların ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişime nasıl zarar verdiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Peki, güvenliği hakkında endişelendiğinde çocuklarınızla nasıl konuşmalısınız? Ebeveynleriyle yaşamını tartışırken güvende hisseden bir çocuğun ebeveyne güvenmeyen veya ebeveynlerinin her şeyi erteleme yoluyla bildiğini hissedenlere göre daha güvenli olması muhtemeldir. Çocuklarınızla konuşmak her zaman kolay olmayacaktır - gençken oturup anılarını ve arkadaş grubu sorunları, romantizm draması ve okuldaki dertler hakkında ebeveynleriyle konuşmaları olan herkes bu konuda hemfikir olabilir. Ama buna değer ve kim bilir? Belki de tüm bu konuşmalar, çocuğun yetişkinliğine iyi giden güçlü, sağlıklı aile ilişkilerine yol açacaktır.
Reklam Alanı

Büyük Birlik Partisin'den AK Parti'ye ziyaret

Büyük Birlik Partisin'den AK Parti'ye ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gemlik İlçe Başkanı Dursun Yavuz ve beraberindeki heyet AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit’i ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gemlik İlçe Başkanı Dursun Yavuz ve teşkilatı, Ak parti İlçe Teşkilatı’na misafir oldu. Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit’in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye Büyük Birlik Partisi  İlçe Başkanı Dursun Yavuz, Büyük Birlik Partisi  eski belediye başkan adayı Hacı Ömer Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Yaklaşık 2 saat sohbet havasında gerçekleşen görüşmede karşılıklı birlik mesajları verildi. Yiğit’in ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Şamil Yiğit, Hepimiz tek damar üzeri aynı davaya, aynı ülküye bağlı insanlarız. Yıllar öncesinden merhum Lider Muhsin Yazıcıoğlu aslında bugünlere işaret ederek partinizin ismine ‘Büyük Birlik’ ismini vermiş. Bu isim Cumhur ittifakının kuruluş felsefesi ile aynı doğrultudadır ve taraflar arası küçük farklılıklar olsa dahi vatan, millet, bayrak için birlik gerçekleşmiştir. Biz de bu birlik ruhuna uygun hareket edeceğiz. Gönülden gönüle yol vardır derler. Bizim de görevimiz o yolu ıssız bırakmamak, dostlarımızla kucaklaşmak. Sizlerin de desteğiyle bu birlik ruhunu hep beraber toplumun her köşesine yayacağız.’’ diye konuştu.

Hacı Ömer Yavuz, Şamil kardeşimizin yeni görevinde başarılar diliyorum,  Cumhur İttifakı olarak Şamil, başkana her zaman desteğimizi  ve birlik  beraber bir şekilde uyumlu istişarelerde bulunacağız, Mehmet Şamil Yiğit’e yeni görevinde başarılar diliyorum ve Ak parti teşkilatına bizleri ağırladığı için memnuniyet duydum dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Gemlik İlçe Başkanı Dursun Yavuz, Cumhur İttifakının Gemlik ayağının süreceğine inandıklarına değinerek bizleri ağırlayan Ak parti ilçe başkanı M. Şamil Yiğit’e ve teşkilatına teşekkür ederek  duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşma sonrası Dursun Yavuz , Büyük birlik yazılı ismin olduğu Çiçek hediye etti. BBP Gemlik eski belediye başkan adayı Hacı Ömer Yavuz,  ise BBP'nin kurucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun  Son Reis isimli kitap hediye etti.