14 Ekim 2019 Pazartesi

MARMARABİRLİK ÜRETİCİNİN HAYALLERİNİ YIKMIŞTIR

MARMARABİRLİK ÜRETİCİNİN HAYALLERİNİ YIKMIŞTIR
Yaklaşan hasat sezonu öncesi Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanlığı, ilçede zeytin üretimi yapan üreticinin nabzını tuttu. Sahada ve sosyal medya üzerinde çok sayıda üretici ile temas sağlayarak hasat sezonu öncesi sorunları ve beklentileri birinci ağızdan dinlemiş oldu. Ancak Marmarabirlik bu hafta sonu yaptığı açıklama ile hayal kırıklığı yarattı!
Üretici, üretimle ilgili birçok sorunun yanı sıra özellikle de yaklaşan hasat sezonu öncesi yaşadığı belirsizlikten yana dertli .
Açıklanan Baş Avans Fiyat Gerçeklerden Uzaktır
Üretici hasat sezonu başlamadan önce fiyatların mutlaka belirlenmesi istiyordu. Marmarabirlik ise avans fiyat olarak açıkladığı geçen yılki 180 tane baş fiyatı olan 12,60 TL ile yine bir hayal kırıklığı yarattı. Açıklanan baş fiyatın bölgemizde bir karşılığı bulunmamaktadır. Üreticinin gerçek baş fiyatı 220-240 taneden sonra başlıyor. Algı yönetimi yapılmasını doğru bulmuyoruz. İlaveten ara baremlerin fiyatları yine belli değil. Marmarabirlik tüm barem fiyatlarını açıklayana kadar üretici malının yaklaşık 1/3 ni birliğe teslim etmiş oluyor ki bu kabullenilebilecek bir durum değil. Bölgede hasat edilen zeytinin üreticiyi ilgilendiren barem aralığı 220-350 arasıdır. Bu aralıkta geçen seneki ortalama 7,50 lira civarında. Fiyat konusunda çiftçilerimizle yapılan görüşmelerde ağaçların tam dolu olması halinde yani verimli bir senede maliyetin kg başına 5-7 TL arasında olduğunu söylüyorlar. Bizim yaptığımız hesaplamalarda da bu değer 6 TL civarında çıkıyor ve çiftçilerimizin rakamlarını teyit ediyor. Bazı senelerde bazı ağaçların boş geçtiği düşünülürse maliyet daha da artıyor. Maliyet içinde amortisman giderleri, sigorta giderleri, bağkur pirimleri, marmarabirliğin kestiği stopaj dahil edilmeden hesaplandı.  Yeni fiyatlar açıklanırken bu hususa dikkat edilmesi gerekir. Geçen seneye göre üretici fiyatlarında ortalama %45-50 oranında artış olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca Marmarabirliğin kendi kurumsal satış sitesinde satış fiyatları incelendiğinde alış fiyatlarının birkaç katı olduğu rahatlıkla gözlemlenebilir.
Üretici mahsulü ne yapacak?
Marmarabirlik Vatandaşın elindeki zeytinin tamamını almamız söz konusu değildir diyor.  Planlanan alım 42,5 bin tondur. Rekolte beyanı 81 bin ton civarında. Siz üretici birliği olarak bu zeytini almazsanız bu vatandaş elindeki zeytini ne yapması gerekiyor? Üretici elindeki ürünün bol olması ile rahat bir nefes alacakken resmen ürünü ile baş başa bırakılmış durumdadır.
Çiftçinin Fedakarlık Yapacak Hali mi Kaldı?
Zeytinliklerin çoğu artık bakımsız. Üreticimiz artık üretmek istemiyor. Çiftçi bitmiş durumda.  Sayın Başkan ise 2019-2020 ürün alım kampanyasını hem sınav hem de fedakarlık yılı olarak görüyoruz diyor. Fedakarlık yapacak hali kalmayan çiftçimizden halen fedakarlık beklenmektedir. Bu fedakarlığı neden sadece üretici omuzlamaktadır?
Tehdit Algısı Oluşturulması Kabul Edilemez!
Marmarabirlik açıklamasında 2014 yılında değişen ana sözleşme gereğince kooperatiflerin zarar etmesi durumunda ortakların ek ödeme yükümlülüğü olduğunun bilinmesi gerekir diyor. Yani aba altından sopa gösteriliyor. Yapılan haksız uygulamaya karşı çıkarsanız başınıza ne geleceğini bilin demek isteniyor. Bu tam bir skandaldır. Her yükü yüklenen çiftçimizden, ayrıca bir de olası zarar yükünü yüklenmesi gerektiği belirtilerek çiftçi tehdit edilmektedir. Adeta ölümü gösterip sıtmaya razı edilmektedir. Konuştuğumuz üreticilerin tamamına yakınının bu düzenlemeden bilgisi dahi yoktur.
Barem Uygulaması Adil Değil!
Marmarabirlik zeytin alımını 10 ar lı barem düşüşleri şeklinde yapıyor. Ancak aldığı bu ürünü satarken bu kez 30 arlı baremler şeklinde satıyor. Düşüşler 10 arlı barem halinde yapıldığında ve alım esnasında tartım 100 gr ı kapsayacak şekilde yapıldığında 1 tek tane ile üretici büyük zarara uğruyor. Marmarabirliğin kurduğu düzene göre zeytin elemek için zeytin eleme makinelerinde araların daraltılması gerekiyor. Bu ise çok meşekkatli ve pratikte mümkün olmayan bir işlem. Alımların 30 arlı aralıklarla yapılması bu sorunu kökten engelleyecektir.
Alım Standları Yetersiz!
Alım standlarının yetersizliği zaman zaman özellikle büyük köylerimizde zeytin teslimatında uzun sıralar oluşmasına neden oluyor . Stand yerleşimleri çok sıkışık yerlere yapıldığından traktörlerin park etmesi ve sıra konusunda tartışmalar yaşanabiliyor. Standların daha uygun alanlara koyulması ve alım elemanlarının sayısının arttırılması sorunun çözümüne katkıda bulunur. Zira sezon içinde üretici zaten sabahtan akşama kadar süren uzun bir çalışma ardından bir de evinde zeytin seçiyor. Bu yorgunluğun üzerine bir de malını birliğe teslim edip evine gidip dinlenmek istiyor çünkü ertesi gün aynı mesai tekrar ediyor.
Birlik Üreticide Olgunlaşmış Zeytini de Almalı!
Marmarabirliğin çiftçinin sadece çiğ değil olgunlaştırılmış zeytinin de alması bekleniyor. Ancak bu konuda kalite ve tuz oranı konusunda bir standart oluşturulmasının gerekliyor tabi. Fakat bu konu gerekli eğitim ve belirlenmiş standartlarla sağlanabilir. Böylelikle üreticinin hem gerekli değilse ürününü çiğden vererek fiyat düşüklüğüne maruz kalmasını; hem de Marmarabirliğin gereksiz stoklama maliyetini azaltması mümkün olabilir. Tabi bunun için rekolte beyanları verilirken olgunlaşmış zeytin içinde rekolte beyanı alınmalı.
Çiftçi Marmarabirliğin Tedarikçisi Değil Ortağıdır!
Çiftçi haklı olarak birliğin tedarikçisi değil de ortağı olduğunun akıldan çıkartılmaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca birliğe de ödeme garantisi, arada sırada yaptığı kar payı dağıtımı gibi nedenlerle de hala güvenini koruyor.
Saadet Partisi İlçe Başkanlığı, sorunları rapor haline getirerek Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa ya sunmak üzere randevu talep ettiklerini ancak taleplerine olumlu cevap verilmemesi nedeni ile sorunu basın yolu ile duyurmaya karar verdiklerini ve hasat süreci boyunca da çiftçinin yanında olup sorunlarını dile getirmeye ve kamuoyu oluşturmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
Yorum Yap