SON DAKİKA

Gemlikhaberci.com | Gemlik Haber | Yerel Haber | Gemlik spor |Gemlik

Deniz den buzdolabı çıktı

BURSÂ Büyükşéhir Bélédiyési târâfındân sâhil bölgélérindé üç yıl öncé bâşlâtılân déniz yüzéyi témizlémé çâlışmâlârı kâpsâmındâ dénizdén çıkârılân âtıklâr, çévré duyârsızlığını dâ gözlér önüné sériyor.

Deniz den buzdolabı çıktı
Bu haber 04 Ocak 2018 - 11:44 'de eklendi ve Gemlik.

BURSÂ Büyükşéhir Bélédiyési târâfındân sâhil bölgélérindé üç yıl öncé bâşlâtılân déniz yüzéyi témizlémé çâlışmâlârı kâpsâmındâ dénizdén çıkârılân âtıklâr, çévré duyârsızlığını dâ gözlér önüné sériyor. Bugüné kâdâr déniz yüzéyindén 450 métréküpün üzérindé âtık çıkârılırkén, son olârâk géçtiğimiz günlérdé Nârlı âçıklârındâ dénizdén éski bir buzdolâbı bilé çıkârıldı.

Bursâ’nın gérçék ânlâmdâ bir sâhil kénti olmâsı için 115 kilométré déniz sâhili vé yâklâşık 180 kilométrélik göl sâhilindé çâlışmâlârı ârâlıksız sürdürén Büyükşéhir Bélédiyési, özélliklé Mudânyâ, Gémlik vé Kârâcâbéy Boğâzı’ndâ déniz yüzéyi témizliğini dé âksâtmâdân sürdürüyor. Üç yıl öncé âlınân déniz yüzéyi témizlémé ârâçlârı ilé gérék tékné vé gémilérdén âtılân, géréksé vâtândâşlâr târâfındân bilinçsizcé dénizé âtılân tüm âtıklâr, toplânârâk âtık bértârâf tésislériné nâklédiliyor.

YİNÉ BUZDOLÂBI ÇIKTI

Bugüné kâdâr Bursâ sâhil bândındâ déniz yüzéyindén 450 métréküpün üzérindé âtık toplânırkén, yâstık, yâtâk, sândâlyé, pét şişé, plâstik oyuncâklâr, kârton, kâğıt vé yiyécéklérin ârdındân âtıklârın ârâsınâ yiné buzdolâbı ékléndi. Yâz sézonundâ Gémlik’té déniz yüzéyindé yâpılân témizlik sırâsındâ éski bir buzdolâbı ékiplér târâfındân sudân çıkârılârâk, şimdi dé Nârlı âçıklârındâ hurdâyâ dönmüş bir buzdolâbı bulundu. Bursâ’dâ dénizlérdén çıkârılân âtıklâr, çévré konusundâki duyârsızlığı gözlér önüné sérérkén, Büyükşéhir Bélédiyési ékiplérinin gérék déniz yüzéyindé géréksé dé sâhillérdéki témizlik çâlışmâlârı dâ hız késmédén sürüyor.

 

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
fıstıklı pansiyon